Obec OBĚDOVICE získala Zelenou stuhu

Autor: administrator <admin(at)server.cz>, Téma: Obecní úřad, Vydáno dne: 09. 02. 2007

Zelená stuha
Zástupci obce Obědovice se odhodlali přihlásit tuto obec do prestižní soutěže Vesnice roku ročníku 2006. Obec se setkala s mimořádným úspěchem a získala jednu z hlavních cen.
 


Zelena stuha - diplom

 

Soutěž je vyhlašována pod patronací Programu obnovy venkova a jejím cílem je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňování programů obnovy vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam venkova.

Soutěž je organizována ve dvou kolech – krajském a celostátním. Všechny přihlášené obce jsou nejprve hodnoceny v krajském kole. Do celostátního kola postupuje za každý kraj vždy maximálně jedna obec, které byla udělena vítězná stuha v krajském kole. V rámci celostátního kola jsou vyhodnocena první tři místa a vítěz soutěže se stává nositel titulu Vesnice roku 2006.

Během soutěže jsou udělovány tyto ceny: Zlatá stuha - hlavní vítěz soutěže Modrá stuha - za společenský život Bílá stuha - za činnost mládeže Zelená stuha - za péči o zeleň a životní prostředí

 

Predani
Dále jsou udělovány diplmy a další čestné ceny. Obec OBĚDOVICE získala v krajském kole soutěže vesnice roku ZELENOU STUHU za péči o zeleň a životní prostředí.