Obec OBĚDOVICE - Vítejte!

Autor: administrator <admin(at)server.cz>, Téma: Obecní úřad, Vydáno dne: 07. 09. 2009

vavrinek_malyObec Obědovice leží v Královéhradeckém kraji, přímo u silnice I. třídy mezi Hradcem Králové a Prahou. Je to obec s nádhernou návsí, utápějící se v zeleni...

Obědovice leží v úrodné rovinaté krajině jihozápadní části správního obvodu města Hradce Králové, mezi krajským městem a Chlumcem nad Cidlinou při silnici I/11. Historicky patří mezi základní sídelní útvary daného regionu. Je nejzápadnější obcí mikroregionu Urbanická brázda. Obědovice jsou typickou ulicovou vesnicí s dominantním centrem obce, které je tvořeno návsí s rybníkem Lednice a návršíčkem Vavřinek, který je pozůstatkem středověké slatinné tvrze.


mapa_persp

První písemné zmínky pocházejí ze 14. století, kdy byla ves rozdělena na několik statků. Pozůstatek jedné tvrze se nachází na návsi, uprostřed rybníka Lednice na poloostrově Vavřínek se sochou sv. Vavřince – Patrona obce. Nejzajímavější fotografie obce si můžete prohlédnout v naší fotogalerii ZDE.

vavrinekwww

Obědovice mají přes 240 obyvatel. Pro malé i velké čtenáře je zde otevřena knihovna s čítárnou. Nabízí knihy vlastní i zapůjčené z knihovního fondu Knihovny Města Hradec Králové, pravidelně několikrát ročně obměňované. Všem návštěvníkům nabízí knihovna také přístup k internetu, půjčení multimediálních a naučných CD-ROMů, konzultace v oblasti počítačové gramotnosti, vzdělávací kurzy, výtvarná odpoledne pro děti a další nadstandardní služby. Samostatnou prezentaci obecní knihovny najdete na http://knihovna.obedovice.cz

V roce 2002 převzal starosta obce Zdeněk Pavlíček obecní znak a prapor.

symboly_persp
 
Obědovice se pyšní mnoha úspěchy. Obec získala Zelenou stuhu za péči o zeleň a životní prostředí v soutěži Vesnice roku 2006 a místní knihovna vyhrála soutěž o nejlepší webové stránky knihoven.
diplom

Obecní úřad pořádá každoročně pouťové a posvícenské zábavy i obecní ples. V posledních letech se tradicí stávají i jarní karnevaly pro děti i dospělé. Nově narozené děti jsou přivítány do života na každoročním vítání občánků.
V roce 2004 byla po desítkách let obnovena činnost divadelního spolku. První nastudovanou hrou se stala pohádka Jana Drdy Hrátky s čertem. O dva roky později přibyla do repertoáru historická fraška V. K. Klicpery Hadrián z Římsů. Čerstvou novinkou je černá komedie Josepha Kesserlinga JEZINKY BEZINKY. Více o divadelním spolku naleznete ve vlastní prezentaci na http://divadlo.obedovice.cz


Obec leží v rovinaté zemědělské krajině ve spádové oblasti Chlumce nad Cidlinou, řadu pracovních příležitostí nabízí i krajské město Hradec Králové. Další obyvatelé pracují v akciové společnosti ZD Kratonohy, které má své výrobny i na území Obědovic. Díky nedávno dostavěné  dálnici D11 je zde výborná dopravní dostupnost do středočeského kraje včetně Prahy.
 

mapy_persp