CZECHPOINT aneb o kousek blíže občanovi

Autor: administrator <admin(at)server.cz>, Téma: Obecní úřad, Vydáno dne: 11. 03. 2010

schema-czechpoint

V Obědovicích je otevřena pobočka pracoviště Czech POINT, která poskytuje občanům následující služby: 
Služba je k dispozici v úředních dnech do 18:00 v prostorách obecního úřadu 
 

1. Výpis z Katastru nemovitostí 

Co poskytuje: úplný nebo částečný výpis Listu vlastnictví
Co potřebujete vědět: katastrální území, číslo LV, parcelní číslo
Správní poplatek: 100,- Kč za první stránku, 50,- Kč za každou další
 

2. Výpis z Obchodního rejstříku

Co poskytuje: úplný výpis - jsou v něm obsaženy všechny informace, které byly zapsány v obchodním rejstříku po dobu existence firmy, výpis platných - obsahuje souhrn informací o firmě k aktuálnímu datu
Co potřebujete vědět: IČ
Správní poplatek: 100,-Kč za první stránku, 50,-Kč za každou další
 

3. Výpis z Živnostenského rejstříku

Co poskytuje: úplný výpis z ŽR
Co potřebujete vědět: IČ
Správní poplatek: 100,-Kč za první stránku, 50,-Kč za každou další

4. Výpis z Rejstříku trestů

(jedná se o neveřejnou evidenci informačního systému veřejné správy)

Co poskytuje: výpis z Rejstříku trestů
Co potřebujete s sebou: žadatel -platný občanský průkaz nebo pas, zmocněnec - ověřenou plnou moc
V případě, že žádost nemohla být vyřízena elektronicky a musí být zpracována manuálně na pracovišti Rejstříku trestů, musí žadatel o výpis požádat způsobem podle §11 odst. 1 zákona č. 269/1994 Sb. o Rejstříku trestů v platném znění - tedy formou papírové žádosti. Žadateli lze z formuláře Czech POINT tuto papírovou žádost vytisknout. Ověřující úřad dále ověří totožnost žadatele a správnost údajů v žádosti, vylepí kolek v hodnotě 50 Kč a pošle žádost k vyřízení na Rejstřík trestů.
Správní poplatek: 50,-Kč 

5. Výpis bodového hodnocení osoby

Co poskytuje: umožňuje zjistit stav trestných bodů (bez bodů ve správním řízení). Výpis je poskytován z Centrálního registru řidičů vedeného Ministerstvem dopravy, jehož součástí je právě i evidence bodového hodnocení. Tento výpis má pouze informativní charakter pro občany, nenahrazuje výpis z karty řidiče pro styk s úřady.
Co potřebujete s sebou: žadatel - platný občanský průkaz, zmocněnec - ověřená plná moc
Správní poplatek: 100,- Kč za první stránku, 50,-Kč za každou další

 

6. Seznam kvalifikovaných dodavatelů

Co poskytuje: Tato služba je především určena firmám a dodavatelům, kteří mají zájem se ucházet o veřejné zakázky. Výpisem ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů tak může dodavatel v zadávacím řízení nahradit doklady prokazující splnění základních a profesních kvalifikačních kritérií. Zadavatel je povinen výpis ze seznamu uznat, není-li starší více než 3 měsíce.
Co potřebujete vědět: IČ
Správní poplatek: 100,-Kč za první stránku, 50,-Kč za každou další

 

7. Registr účastníků provozu MA ISOH

Co poskytuje: pro evidenci autovraků je nutné, aby se provozovatelé autovrakovišť zaregistrovali na MA ISOH , což je jim právě umožněno přes Czech POINT. Pro provozovatelé autovrakovišť je nutné získat přístupové údaje do systému evidence autovraků . Přístupové údaje obsahují přihlašovací jméno a heslo, které jednoznačně identifikují provozovatele a provozovnu zařízení ke sběru vybraných autovraků. Přístup do systému může získat pouze podnikatelský subjekt, který k provozování činnosti sběru vybraných autovraků získal povolení od příslušného krajského úřadu.
Co potřebujete vědět: IĆ, OP, plnou moc k převzetí oprávnění k přístupu do MA ISOH - plnou moc vystavuje na žadatele statutární orgán provozovatele v případě, že nežádá o oprávnění k přístupu do MA ISOH osobně.
Správní poplatek: 100,-Kč za první stránku, 50,-Kč za každou další