Hasičská zbrojnice Obědovice

Autor: administrator <admin(at)server.cz>, Téma: Obecní úřad, Vydáno dne: 18. 09. 2012

zbrojnice2V obci Obědovice vyrostla nová stavba, která obci zajistí tolik potřebné prostory pro skladování hasičské techniky. 

Jde o novou budovu hasičské zbrojnice.znak_kralovehradecky_kraj
 
TENTO PROJEKT BYL VYBUDOVÁN ZA PODPORY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE  
  

V hlavách zastupitelů dlouho zrála otázka kde tuto techniku skladovat. Stávající kolna za budovou obecního úřadu je nevyhovující pro toto uskladnění techniky. zbrojnice3

Ruční zápřahová stříkačka vody z roku 1914 , ruční trakařová stříkačka z počátku století, motorová závěsná stříkačka z počátku šedesátých let, hadicový naviják, savice, hadice a mnoho další techniky je dnes uskladněno v neadekvátních prostorách jak obecních tak i u obyvatelů Obědovic. S touto stavbou budou výše uvedené otázky jednou provždy zodpovězeny.

zbrojnice4

Stavbě samotné předcházelo relativně dlouhé období čekání na zpracování projektové dokumentace, vydání stavebního povolení, ale především žádostí o získání dotace bez které by nebylo možné stavbu realizovat. Tento projekt jsme zkoušeli uplatnit v nějakém dotačním titulu již v loňském roce 2011. Bohužel bez úspěchu. 

Až rok 2012 přinesl úspěch v Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje a náš požadavek na získání dotace byl úspěšný. 15.března 2012  na základě výběrového řízení byl obecním zastupitelstvem vybrán zhotovitel stavebních prácí. Staveniště bylo zhotoviteli předáno 26.4.2012  a s koncem školních prázdnin byla stavba hotova.

zbrojnice5

Celkové náklady na výstavbu zbrojnice činily 1.212.000,- Kč. Obez získala na tuto stavbu 570 000,-Kč. Tato částka pokryla necelou polovinu ceny stavby - zbytek obec uvolnila ze svého rozpočtu.