Návrh zadání územního plánu obce Obědovice

Autor: administrator <admin(at)server.cz>, Téma: Obecní úřad, Vydáno dne: 30. 12. 2012

V návaznosti na změnu legislativy v oblasti územního plánování a stavebního řádu rozhodlo obecní zastupitelstvo na svém zasedání dne 31.1.2012 o pořízení nového územní plánu Obce Obědovice.

Od 20. 12. 2012 je na úředních deskách obce zveřejněna informace o zahájení projednávání návrhu Územního plánu. Právě běží lhůta, kdy je možné podávat připmínky k návrhu zadání Územního plánu obce Obědovice. Připomínky je možné podat až do 20. 1. 2013. Zastupitelstvo obce Obědovice na svém zasedání dne 31.1.2012 rozhodlo podle § 44 zákona č. 183/2006 sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen stavební zákon) o pořízení územního plánu pro území své obce z vlastního podnětu.

Ve spolupráci s magistrátem města Hradce Králové bylo oznámeno zahájení projednávání návrhu zadání Územního plánu obce Obědovice. Do 20. 1. 2013 může každý uplatnit své připomínky.

Návrh zadání Územního plánu obce Obědovice je k nahlédnutí na Obecním úřadě a ke stažení je ZDE.