Návrh územního plánu obce Obědovice k připomínkám

Autor: administrator <admin(at)server.cz>, Téma: Obecní úřad, Vydáno dne: 19. 02. 2014

UPV návaznosti na změnu legislativy v oblasti územního plánování a stavebního řádu rozhodlo obecní zastupitelstvo na svém zasedání dne 31.1.2012 o pořízení nového územní plánu Obce Obědovice.

Od 18. 2. 2014 je na úředních deskách obcí Obědovice a magistrátu města Hrdace Králové zveřejněna informace o zahájení procesu  připomínkování návrhu Územního plánu obce Obědovice.Právě běží lhůta, kdy je možné podávat připmínky k návrhu Územního plánu obce Obědovice. Připomínky je možné podat až do 18.3. 2014 a to písemně na Magistrát města Hradce Králové.

Kompletní znění návrhu územního plánu obce Obědovice včetně grafických příloh je k dispozici ZDE.