Obec Obědovice
emblem

Obec Obědovice

Leží v Královéhradeckém kraji, přímo u silnice II. třídy mezi Hradcem Králové a Prahou. Je to obec s nádhernou návsí, utápějící se v zeleni.

arrow down
Obec Obědovice

Pořádané akce

Obec Obědovice

25.

Březen

V sobotu 25.3. 2023 od 20:00 Vás srdečně zvu na další spolkový ples pořádaný sportovním spolkem z Kratonoh, divadelním, rybářským a hasičským spolkem z Obědovic. Sejdeme se v hospodě U Vavřince v Obědovicích. K tanci a poslechu zahrají Splašený noty. Předem děkujeme za drobný dárek do tomboly.

Obec Obědovice

24.

Duben

Zápis do 1. třídy ZŠ Kratonohy pro školní rok 2023/24 se koná dne 24.4.2023 od 13:00 do 17:00.

Aktuální informace

Obec Obědovice

21.

Březen

Plánovaná odstávka elektrické energie proběhne dne 28.3.2023 od 8:30 do 14:30. Týká se pouze č.p. 104, 105, 106, 108, 110, 114

Obec Obědovice

7.

Březen

Zápis do 1. třídy ZŠ Kratonohy pro školní rok 2023/24 se koná dne 24.4.2023 od 13:00 do 17:00.

Obec Obědovice

27.

Únor

V sobotu 25.3. 2023 od 20:00 Vás srdečně zvu na další spolkový ples pořádaný sportovním spolkem z Kratonoh, divadelním, rybářským a hasičským spolkem z Obědovic. Sejdeme se v hospodě U Vavřince v Obědovicích. K tanci a poslechu zahrají Splašený noty. Předem děkujeme za drobný dárek do tomboly.

Obec Obědovice

21.

Únor

Nařízení Státní veterinární správy Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Královéhradecký kraj jako místně a věcně příslušný správní orgán, ve znění pozdějších předpisů v souladu s nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o nákazách zvířat pokud jde o pravidla pro prevenci a tlumení určitých nákaz uvedených na seznamu (dále jen „Nařízení Komise 2020/687“), a ustanovením § 75a odst. 1, 2 a 4 veterinárního zákona rozhodla takto: Mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy vydaná na základě potvrzení výskytu nebezpečné nákazy - vysoce patogenní aviární influenzy (subtyp H5N1) v katastrálním území Dobřenice a ochranných pásmech Dobřenice; Kratonohy; Michnovka; Obědovice; Osičky; Roudnice; Syrovátka se ukončují.

ŽIVOT V OBCI - 2022

  Prosím čekejte...