Obec Obědovice
emblem

Obec Obědovice

Leží v Královéhradeckém kraji, přímo u silnice II. třídy mezi Hradcem Králové a Prahou. Je to obec s nádhernou návsí, utápějící se v zeleni.

arrow down
Obec Obědovice

Pořádané akce

Obec Obědovice

25.

Květen

 Obec Osice zve širokou veřejnost do Osic na pestrý program při příležitosti 950 let od první písemné zmínky o obci Osice.

Obec Obědovice

2.

Červen

V rámci akce "Noc kostelů" bude 2.6.2023 od 17:00 v kostele sv. Jakuba Strašího v Kratonohách koncert ZUŠ Chlumec nad Cidlinou. Komentovanou prohlídku zajistí pan Bc. Jan Pospíchal. Kostel bude přístupný do 22:00.

Obec Obědovice

10.

Červen

Oběc Obědovice pořádá v sobotu 10.6.2023 od 14:00 pohádkový dětský den. Přijďte se svými dětmi pobavit na náves pod lípy.

Aktuální informace

 Obec Osice zve širokou veřejnost do Osic na pestrý program při příležitosti 950 let od první písemné zmínky o obci Osice.

V rámci akce "Noc kostelů" bude 2.6.2023 od 17:00 v kostele sv. Jakuba Strašího v Kratonohách koncert ZUŠ Chlumec nad Cidlinou. Komentovanou prohlídku zajistí pan Bc. Jan Pospíchal. Kostel bude přístupný do 22:00.

Oběc Obědovice pořádá v sobotu 10.6.2023 od 14:00 pohádkový dětský den. Přijďte se svými dětmi pobavit na náves pod lípy.

Svozová firma Hradecké služby zavedla službu sběru upotřebených jedlých olejů přímo od jednotlivých nemovitostí v obci formou svozu „dům od domu“. Cílem této změny je pohodlnější třídění odpadů pro občany naší obce a zároveň zvýšení množství odděleně soustřeďovaných odpadů, což je v souladu s recyklačními cíli stanovenými v příloze č. 1zákona 541/2020 Sb. o odpadech. Již nyní je v naší obci umístěna speciální oranžová nádoba na sběr PET lahví s touto surovinou. Na tomto systému se nicnezmění, ovšem současně bude možné umisťovat uzavřené PET lahve naplněné jedlým olejem na víkonádoby 120 l nebo 240 l v rámci běžného svozu směsného komunálního odpadu. Jak to funguje? Sběr jedlých olejů bude vedle svozu z veřejných stanovišť prováděn v rámci běžného svozu odpadů od rodinných domů. Občané umístí uzavřenou PET lahev s použitým jedlým olejem na víko své nádoby na směsný odpad. Svozová vozidla Hradeckých služeb budou vybavena speciálními boxy na sběr těchto lahví a při každém pravidelném svozu odpadů budou PET lahve sbírány. Služba se vztahuje pouze na svoz jedlých olejů, nikoli na průmyslové oleje. Tyto odpady je možné odevzdat při pravidelných mobilních svozech nebezpečných odpadů. V přiloženém letáku máte další doplňující informace včetně názorných obrázků.

ŽIVOT V OBCI - O obci

  Prosím čekejte...