Obec Obědovice
emblem

Obec Obědovice

Leží v Královéhradeckém kraji, přímo u silnice II. třídy mezi Hradcem Králové a Prahou. Je to obec s nádhernou návsí, utápějící se v zeleni.

arrow down
Obec Obědovice

Pořádané akce

Obec Obědovice

10.

Červen

Oběc Obědovice pořádá v sobotu 10.6.2023 od 14:00 pohádkový dětský den. Přijďte se svými dětmi pobavit na náves pod lípy.

Aktuální informace

Oběc Obědovice pořádá v sobotu 10.6.2023 od 14:00 pohádkový dětský den. Přijďte se svými dětmi pobavit na náves pod lípy.

Svozová firma Hradecké služby zavedla službu sběru upotřebených jedlých olejů přímo od jednotlivých nemovitostí v obci formou svozu „dům od domu“. Cílem této změny je pohodlnější třídění odpadů pro občany naší obce a zároveň zvýšení množství odděleně soustřeďovaných odpadů, což je v souladu s recyklačními cíli stanovenými v příloze č. 1zákona 541/2020 Sb. o odpadech. Již nyní je v naší obci umístěna speciální oranžová nádoba na sběr PET lahví s touto surovinou. Na tomto systému se nicnezmění, ovšem současně bude možné umisťovat uzavřené PET lahve naplněné jedlým olejem na víkonádoby 120 l nebo 240 l v rámci běžného svozu směsného komunálního odpadu. Jak to funguje? Sběr jedlých olejů bude vedle svozu z veřejných stanovišť prováděn v rámci běžného svozu odpadů od rodinných domů. Občané umístí uzavřenou PET lahev s použitým jedlým olejem na víko své nádoby na směsný odpad. Svozová vozidla Hradeckých služeb budou vybavena speciálními boxy na sběr těchto lahví a při každém pravidelném svozu odpadů budou PET lahve sbírány. Služba se vztahuje pouze na svoz jedlých olejů, nikoli na průmyslové oleje. Tyto odpady je možné odevzdat při pravidelných mobilních svozech nebezpečných odpadů. V přiloženém letáku máte další doplňující informace včetně názorných obrázků.

Poplatky za komunální odpad, psy a stočné se vybírají od 1.2.2023 každé: úterý 18:00 – 20:00 hodin středa a čtvrtek 14:00 – 16.00 hodin. v jiných termínech pouze po předchozí domluvě s účetní obce. Komunální odpad: 730,- Kč fyzická osoba přihlášena v obci Obědovice 730,- Kč fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům v obci Obědovice a není zde přihlášena. Poplatek za psa: 30,- Kč za jednoho psa 60,- Kč za každého dalšího psa Stočné : 1368,- Kč / osobu Poplatky je možné uhradit buď hotově na obecním úřadě nebo na účet obce č. 5000000759/8040, s variabilním symbolem čísla popisného/evidenčního Vašeho objektu. Vylepení nových známek na popelnice roku 2023 bude kontrolováno svozovou službou již od 1.3.2023.

ŽIVOT V OBCI - O obci

  Prosím čekejte...