Obec Obědovice
emblem

Obec Obědovice

Leží v Královéhradeckém kraji, přímo u silnice II. třídy mezi Hradcem Králové a Prahou. Je to obec s nádhernou návsí, utápějící se v zeleni.

arrow down
Obec Obědovice

Pořádané akce

Obec Obědovice

5.

Březen

Pozvánka na veřejné zasedání obce Obědovice - 5.3.2024

Obec Obědovice

9.

Březen

Srdečně vás zveme na již 3. ročník spolkového plesu v Obědovicích. kdy: sobota 9.března 2024, 20:00 kde: hospoda U Vavřince Obědovice hraje: Jel-Band orchestr

Aktuální informace

Srdečně vás zveme na již 3. ročník spolkového plesu v Obědovicích. kdy: sobota 9.března 2024, 20:00 kde: hospoda U Vavřince Obědovice hraje: Jel-Band orchestr

Dne 12.2.2024 byl na Krajskou veterinární správu SVS pro Královéhradecký kraj nahlášennález 20 uhynulých labutí v lokalitě rybníku Kosičky. Kadávery byly zlikvidovány v asanačnímústavu. U všech uhynulých kusů byla laboratorně potvrzena nebezpečná nákaza – vysocepatogenní aviární influenza (ptačí chřipka). Chovatelům drůbeže a jiných ptáků chovaných v zajetí se doporučuje důslednédodržování opatření biologické bezpečnosti ve svých chovech, spočívající zejména v ochraněchovaných ptáků před kontaktem s volně žijícími ptáky, kteří jsou nejčastějším zdrojemnákazy pro chované ptáky. Doporučuje se krmivo a napájecí vodu určenou pro chovanéptáky umístit do budov, popř. pod přístřešky, aby nedošlo k jejich kontaminaci trusemvolně žijícího ptactva.  Vícer podrobností v příloze

ŽIVOT V OBCI - O obci

  Prosím čekejte...