O obci

O obci

Obec Obědovice leží v Královéhradeckém kraji, přímo u silnice II/611 mezi Hradcem Králové a Prahou. Je to obec s nádhernou návsí, utápějící se v zeleni…

Obědovice leží v úrodné rovinaté krajině jihozápadní části správního obvodu města Hradce Králové, mezi krajským městem a Chlumcem nad Cidlinou při silnici I/11. Historicky patří mezi základní sídelní útvary daného regionu. Je nejzápadnější obcí mikroregionu Urbanická brázda. Obědovice jsou typickou ulicovou vesnicí s dominantním centrem obce, které je tvořeno návsí s rybníkem Lednice a návršíčkem Vavřinek, který je pozůstatkem středověké slatinné tvrze.

První písemné zmínky pocházejí ze 14. století, kdy byla ves rozdělena na několik statků. Pozůstatek jedné tvrze se nachází na návsi, uprostřed rybníka Lednice na poloostrově Vavřínek se sochou sv. Vavřince – Patrona obce.

Obědovice mají přes 300 obyvatel. Pro malé i velké čtenáře je zde otevřena knihovna s čítárnou. Nabízí knihy vlastní i zapůjčené z knihovního fondu Knihovny Města Hradec Králové, pravidelně několikrát ročně obměňované. Všem návštěvníkům nabízí knihovna také přístup k internetu.

Nebyl nalezen žádný obrázek

Obecní úřad pořádá každoročně pouťové a posvícenské zábavy i obecní ples. V posledních letech se tradicí stávají i jarní karnevaly pro děti i dospělé. Nově narozené děti jsou přivítány do života na každoročním vítání občánků.
V roce 2004 byla po desítkách let obnovena činnost divadelního spolku. První nastudovanou hrou se stala pohádka Jana Drdy Hrátky s čertem. Od té doby spolek nastudoval osm dalších her, aktuálním kusem je komedie Ryzí amatéři. Více o divadelním spolku naleznete ve vlastní prezentaci na http://ds.obedovice.cz

Nebyl nalezen žádný obrázek

Obec leží v rovinaté zemědělské krajině ve spádové oblasti Chlumce nad Cidlinou, řadu pracovních příležitostí nabízí i krajské město Hradec Králové. Další obyvatelé pracují v akciové společnosti ZD Kratonohy, které má své výrobny i na území Obědovic. Díky nedávno dostavěné dálnici D11 je zde výborná dopravní dostupnost do středočeského kraje včetně Prahy.

  Prosím čekejte...