Symboly obce

Symboly obce

V roce 2002 převzal tehdejší starosta obce Zdeněk Pavlíček obecní znak a prapor od prezidenta republiky Václava Klause.

Místní vlajku a znak jistě už každý obyvatel Obědovic někdy viděl, ale málokdo zná význam jejich symbolů. Podle heraldických zvyklostí by tyto symboly měly mít geografický nebo jiný význam událostí výcházejících z historie či současnosti. Nejinak tomu je i v případě Obědovic…
Obědovický obecní znak se skládá ze dvou věží symbolizujících dvě tvrze, které kdysi v Obědovicích stály.

  Prosím čekejte...