Životní situace / Potřebuji si zařídit

Životní situace / Potřebuji si zařídit

Obecní úřad Obědovice – Obec Obědovice

Životní situace Způsob vyřízení
Přihlášení k trvalému pobytu v naší obci

Celkový přehled činností / událostí, která změna trvalého pobytu vyvolá naleznete na níže uvedeném odkazu, kde je přehledně uvedeno, které úkony jsou povinné a které mohou nastat za určitých podmínek.

celkový přehled činností při změně trvalého pobytu – portal.gov

Začnete tím, že se zastavíte u nás na obecním úřadě a s sebou budete potřebovat:

  • občanský průkaz (v případě cizinců cestovní pas)
  • doklad o legálnosti důvodu změny trvalého bydliště (platnou nájemní smlouvu, souhlas majitele nemovitosti, v níž si chcete nechat zapsat trvalé bydliště, nebo si vlastníka dovedete s sebou …) v případě, že nemovitost nevlastníte. Skutečnosti, které si může Obecní úřad ověřit digitálně není třeba prokazova.
  • další potřebné doklady, které přichází v úvahu méně častěji naleznete na odkaze níže.

Na úřadě dostanete na vyplnění žlutý lístek – „Přihlašovací lístek k trvalému pobytu“ – ten vyplníte. Lístek musí vyplnit každý, kdo se k trvalému pobytu přihlašuje (zákonný zástupce vyplní za nezletilé děti).

Úředník zadá požadované údaje do Czechpointu.

Úředník ustřihne roh občanských průkazů (střihá se roh A), u kterých dochází ke změně a vydá ke každému „Potvrzení o změně místa trvalého pobytu“ – to je jiný, menší žlutý papírek :-)

Zaplatíte 50 Kč za jednu změnu trvalého bydliště.

Toto potvrzení musíte nosit u sebe společně s ustřiženým občanským průkazem, dokud nedostanete nový občanský průkaz.

Následně si zajdete na Magistrát města Hradce Králové, kde Vám vydají nový občanský průkaz.

A zde je postup uveden celý vč. souvislostí – postup při změně trvalého pobytu – portal.gov.cz

Magistrát města Hradce Králové – město Hradec Králové, ORP

Životní situace Způsob vyřízení

Vyřízení občanského průkazu

Magistrát města Hradce Králové, oddělení Evidence obyvatel / matrika

Celkový přehled činností / úkonů naleznete přehledně zde: Výměna občanského průkazu – portal.gov

V zkratce:

  1. krok: na obecním úřadě nejdříve získáte „Potvrzení o změně místa trvalého pobytu“ – viz výše.
  2. krok: na magistrátu HK, na oddělení EOB prokážete totožnost a předložíte požadované doklady.

  3. krok: Úředník vygeneruje a vyplní žádost.

  4. krok: Úředník pořídí fotografii a otisky prstů osoby, pro kterou je občanský průkaz zařizován (proto je nutná přítomnost této osoby).

  5. krok: Zkontrolujete údaje a žádost o nový občanský průkaz podepíšete.

Pokud byl důvod pro vydání občanského průkazu změna trvalého bydliště, budete potřebovat ještě „Potvrzení o změně místa trvalého pobytu“ – viz výše.

V žádosti můžete uvést, že si občanský průkaz vyzvednete na jiném úřadě – třeba na našem. Bude vás to stát 100 Kč.

Externí organizace

Životní situace Způsob vyřízení
  Prosím čekejte...