Obec Obědovice

Ukončení mimořádných veterinárních opatření

21. 2. 2023 19:36
Oznámení obecního úřadu

Nařízení Státní veterinární správy Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Královéhradecký kraj jako místně a věcně příslušný správní orgán, ve znění pozdějších předpisů v souladu s nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o nákazách zvířat pokud jde o pravidla pro prevenci a tlumení určitých nákaz uvedených na seznamu (dále jen „Nařízení Komise 2020/687“), a ustanovením § 75a odst. 1, 2 a 4 veterinárního zákona rozhodla takto:

Mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy vydaná na základě potvrzení výskytu nebezpečné nákazy

  • vysoce patogenní aviární influenzy (subtyp H5N1) v katastrálním území Dobřenice a ochranných pásmech Dobřenice; Kratonohy; Michnovka; Obědovice; Osičky; Roudnice; Syrovátka se ukončují.


  Prosím čekejte...