Obec Obědovice

Hromadný úhyn u volně žijících ptáků_labuť_rybník Kosičky III

12. 2. 2024 15:56
Oznámení obecního úřadu

Dne 12.2.2024 byl na Krajskou veterinární správu SVS pro Královéhradecký kraj nahlášen
nález 20 uhynulých labutí v lokalitě rybníku Kosičky. Kadávery byly zlikvidovány v asanačním
ústavu.

U všech uhynulých kusů byla laboratorně potvrzena nebezpečná nákaza – vysoce
patogenní aviární influenza (ptačí chřipka).

Chovatelům drůbeže a jiných ptáků chovaných v zajetí se doporučuje důsledné
dodržování opatření biologické bezpečnosti ve svých chovech, spočívající zejména v ochraně
chovaných ptáků před kontaktem s volně žijícími ptáky, kteří jsou nejčastějším zdrojem
nákazy pro chované ptáky. Doporučuje se krmivo a napájecí vodu určenou pro chované
ptáky umístit do budov, popř. pod přístřešky, aby nedošlo k jejich kontaminaci trusem
volně žijícího ptactva. 

Vícer podrobností v příloze

Přílohy


  Prosím čekejte...