Elektronická podatelna a elektronický úřad

Elektronická podatelna a elektronický úřad

Elektronické podání pošty je možné prostřednictvím Systému Datových Stránek obce, e-mailové zprávy podepsané zaručeným elektronickým podpisem nebo na technickém nosiči dat (usb flash). Nosič můžete doručit do podatelny Obecního úřadu v úřední hodiny. Na jednom technickém nosiči dat smí být pouze jedno podání a jeho přílohy.

Poznámka: pro použití zaručeného elektronického podpisu je nutné použít kvalifikované certifikáty vydávané akreditovanými poskytovateli certifikačních služeb. Další informace o elektronickém podpisu najdete na www.ica.cz.

Adresa elektronické podatelny: obec@obedovice.cz

Identifikátor datové Schránky obce: wcga6g4

Požadavky na elektronická podání:

Pokud je přílohou soubor, obecní úřad akceptuje soubory ve formátech: *.HTML (hypertextový dokument), *.TXT (prostý text), *.RTF (dokument v textovém standardu RTF), *.PDF (dokument ve formátu Adobe Acrobat), *.DOC a DOCX (dokument MS Word), *.XLS a XLSX (dokument MS Excel). *.ODT nebo *.ODS (dokument Open Office), případně v běžném grafickém formatu nebo ve formátu *.ZIP a *.RAR.

Jednou zprávou (nebo na jednom technickém nosiči dat) zasílejte pouze jedno podání. Maximální velikost přílohy pro elektronické podání (mimo technický nosič) je 10 MB.

Adresa pro osobní podání a pro příjem podání na technických nosičích dat:

Obec Obědovice

čp. 15

503 51 Chlumec nad Cidlinou

Úřední hodiny pro osobní podání a pro příjem podání na technických nosičích dat:

úterý od 18:00 do 20:00 (nebo po telefonické domluvě)

Příjem a zpracování elektronikých podání:

Zpracování elektronických podání se řídí příslušnými zákonnými normami a standardem ISVS pro provoz elektronických podatelen ve vztahu k používání zaručeného elektronického podpisu (vydal ÚVIS č.016/01.01)

  Prosím čekejte...